תחום עיסוק - שירותים נוטריוניים

הנוטריון (מקורו ברומא העתיקה – מקור המילה במונח הלטיני NOTARIUSׂ) הוא אדם (עפ"י רוב עורך דין) שהוסמך רשמית ע"י המדינה לאמת, לאשר, לתעד ולערוך מסמכים בעלי תוקף משפטי, תיעודי או הצהרתי שנועדו להבטיח את תקינות פעולותיו המשפטיות של הפרט. חתימתו של הנוטריון, במקרים המוסדרים בחוק, נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו או לכך כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכים שאומתו ע"י נוטריון טובים כראיה בבתי משפט, במוסדות ובגופים בארץ ובחו"ל ונועדו למנוע התדיינות משפטית לגבי תקפות האקט המשפטי שאומת בידי הנוטריון. תחום עיסוקו וסמכויותיו של הנוטריון מוסדרים  בחוק הנוטריונים (התשל"ו-1976).

תפקידיו וסמכויותיו של נוטריון מגוונים וחולשים על תחומים רבים בחיים האישיים והמסחריים היומיומיים.

בכל פעם שאנו רוכשים/מוכרים דירה, למשל, אנו זקוקים  לייפוי כח "בלתי חוזר" שיאפשר רישומה כדין ע"ש הקונה במוסדות הרלוונטיים; כשאנו לוקחים משכנתה, הבנק מבקש אימות חתימה נוטריוני; כשאנו זקוקים  לאשר רשמית  תרגום של מסמך לשפות שונות אנו מסתייעים בנוטריון; כשאנו זקוקים  לאישור שאדם חיים או לנכונות העתק של מסמך או לאישורי תצהירים והצהרות ועוד, אנו נעזרים בשירותיו של נוטריון.

שתי פעולות נוספות, חשובות מאד, מרכזיות ואקטואליות לחיי היומיום, במסגרת תפקידיו של הנוטריון הן אימות הסכם ממון בין בני זוג ועריכת "צוואה בפני רשות" (כשם שמוסמך לכך שופט).

משרדנו נותן שירותים נוטריוניים איכותיים ומהירים בכל התחומים הנ"ל ובתחומים נוספים.

לייעוץ ותמיכה