תחום עיסוק - דיני-עבודה

שוק העבודה בישראל הוא מן השווקים האינטנסיביים והמתקדמים ביותר בעולם כולו. כפועל יוצא, חווה שוק העבודה שינויים ותמורות באופן תדיר. שינויים אלו משפיעים רבות, במישרין ובעקיפין, על זכויות העובד ועל תנאי העסקתו.

כמענה לשינויים אלו, ומתוך שאיפה להגן על זכויות העובד ולהבטיח את רווחתו, פועלים המחוקק ובתי הדין מדי יום על מנת להסדיר את שוק העבודה ולעדכן את עקרונות דיני העבודה למציאות המשתנה.

על כן, מן הראוי כי עובד המעוניין לשמור על זכויותיו ולשפר את תנאי העסקתו ייוועץ בעורכי דין הבקיאים בתחום דיני העבודה, המכירים את השוק ותמורותיו ומעודכנים מדי יום בפסיקת בתי הדין לעבודה.

אם נפגעתם בדרך כל שהיא במסגרת עבודתכם? אם זכויותיך כאישה עובדת לא כובדו? אם תנאי העסקתכם נפגעו בצורה משמעותית? אם חלה ירידה במשכורתכם שלא בצדק? אם שונה לרעה נוהג שהיטיב עמכם במקום העבודה מזה שנים? אם חתמתם על הסכם עבודה ואינכם שלמים עמו? – ככל הנראה שנפגעו זכויותיכם כעובדים. משרדנו ייבחן את המקרה ויפעל עבורך לתביעת הסעד הראוי לך.

לייעוץ ותמיכה