תחום עיסוק - דיני-נזיקין

עוד מקדמת דנא זכה עולם הנזיקין להתייחסות רחבה וזאת כבר במסגרת המשפט העברי. העיקרון הבסיסי העומד ביסוד דיני הנזיקין הינו הטלת חיוב על מעוול להשבת המצב לקדמותו ולפיצוי בגין הנזק שגרם לניזוק שלא כדין.

המגמה כיום היא להטיל חבות ואחריות על מעוול שגרם לנזק, כדי להוביל לפיצוייו של הניזוק ולמנוע מצב בו נגרם נזק לאדם והוא נותר בפני שוקת שבורה.

כדי להגשים מטרה זו, פותחו בפסיקה דוקטרינות רבות שנועדו להתמודד עם עוולות שונות בתרחישים שונים. לשם בחינת יישום דוקטרינות אלו, על הניזוק להתייעץ עם עורכי דין המכירים את רזי עולם הנזיקין ושביכולתם לפעול על מנת ליתן מענה משפטי ראוי וסעד לניזוק.

דיני הנזיקין מהווים יריעה רחבה המבקשת לכסות נזקים שונים הנובעים מעוולות שונות. תחת דיני הנזיקין חוסים נזקי גוף שנגרמו עקב רשלנותם של אדם או חברה, רשלנות רפואית, הפרת חובה חקוקה, תאונות דרכים וכיו"ב.

כמו כן, חוסים תחת כנפיהם הרחבות של דיני הנזיקין, נזקים מסוג נזקי רכוש, נזקים למקרקעין ולבעליהם, נזקים בלתי ממוניים ונזקים הנובעים ממטרדים שונים.

אם חס וחלילה חווית נזק מכל סוג שהוא, משרדנו יידע ליתן לך ייעוץ משפטי הולם על מנת לממש את זכויותיך בדבר פיצוי בגין הנזק שנגרם לך והשבת מצבך לקדמתו.

לייעוץ ותמיכה